7 Greens Concept

แนะนำท่องเที่ยวใต้ South of Thailand

ได้ฟังคอนเซ็ปต์ท่องเที่ยวไทยในยุคปัจจุบันจาก คุณปิ่นนาถ เจริญผล ผอ. ททท. ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่มีชายฝั่งที่ยาวกว่า 220 กม. เที่ยวนี้มีไอเดียดีดีจากหน่วยงานรัฐที่ตั้งใจทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพมากขึ้น กว่าการท่องเที่ยวเชิงปริมาณแบบสมัยก่อน

เวลาเดินทางไปสมุยทีไร ผ่านจังหวัดนี้ตลอดความยาวทั่วทั้งจังหวัด แวะกินข้าวที่ทับสะแกโดยรถทัวร์แวะร้านประจำ แต่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับจังหวัดนี้ซะเลย เที่ยวนี้ได้มีโอกาสมาชมธรรมชาติสวยงาม ที่โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการป่าชายเลนที่สิรินารถราชินี และสุดท้ายปลูกป่ากันที่อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ทำให้รู้คุณค่าของป่าไม้เยอะเลยทีเดียว ชาวต่างชาติเองเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็น่าจะชอบที่ที่เป็นธรรมชาติ แบบที่คนท้องถิ่นอาศัยอยู่เพื่อเรียนรู้ชีวิตของเค้ามากกว่าการได้มาแล้วเยี่ยมชมแต่ที่หรูหรูที่ดูเหมือนจะเตรียมไว้ให้เค้า แต่หารู้ไม่ว่าที่บ้านเมืองเค้าก็มีอยู่อย่างมากมาย

7 Green Concept เส้นทางธรรมชาติ South of Thailand
ทางเดินในป่าชายเลนที่ โครงการป่าชายเลนที่สิรินารถราชินี

7 green concept เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ South of Thailand
ปลูกป่าชายเลนกันที่ อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด

7 Greens Concept นิยามจาก ททท. ค่ะ

1 “Green Heart” มอบหัวใจให้ความเคารพแห่งวิถีธรรมชาติ ตระหนักและศรัทธาในพลังงานอันยิ่งใหญ่ มิใช่เพียงแค่คิดหรือพูดแต่ต้องลงมือทำ โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยวิธี ตระหนัก ระมัดระวัง ผลกระทบที่จะตามมาด้วยทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับท่องเที่ยว

2 “Green Activity” ใส่ใจกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตราบเท่าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยความสุขและใส่ใจไปพร้อมกับการสร้าง โอกาสในการรับรู้ และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3 “Green Community” ทุกชุมชนท่องเที่ยวต้องรู้เท่าทัน ผสานผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวพร้อมกับการรักษาอัตลักษณ์ชุมชนได้อย่าง สมดุล โดยองค์กร กลุ่ม และบุคคลในชุมชนทั้งในเมืองและชนบททุกแห่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยวิธีรับรู้ เข้าใจและร่วมกันแสดงออกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนต่อการบริหารจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวโดยเลือกใช้วิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

4 “Green Logistics”
วิธีการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผสมผสานแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ ด้วยวิธีสร้างทางเลือกให้แก่รูปแบบและวิธีการเดินทาง เน้นการประหยัดพลังงาน เลือกใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5 “Green Service”
ธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทต้องแสดงความจริงใจด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบและ ควบคุมการปล่อยของเสียกลับคืนสู่ธรรมชาติต้องมีกระบวนการจัดการผ่านการบำบัด ทุกครั้ง โดยผู้ประกอบการทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีจัดรูปแบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอทุกกระบวนการตามขั้นตอนให้บริการด้านท่องเที่ยว

6 “Green Attraction”
ประสานการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยว ไว้ให้ได้ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล หรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ด้วยวิธีบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมุ่งให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร ท่องเที่ยวเป็นหลัก

7 “Green Plus” การให้คืนกลับแก่โลกใบนี้ด้วยความตั้งใจ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่แต่ละคนเลือกทำได้ตามความสมัครใจ โดยทุกคนช่วยกันทำ ด้วยวิธีอย่ารอแค่โอกาสในการช่วยโลกให้รอดพ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลง แต่สร้างโอกาสในการดูแลโลกใบนี้ให้มีอย่างสม่ำเสมอ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด 7 greens concept โครงการดีดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กันได้ที่นี่ค่ะ