สัญลักษณ์เกาะสมุย-มะพร้าว-Coconut on Koh Samui

Local, Nature, Transportation, วิถีชีวิต, มะพร้าว, สัญลักษณ์, เกาะสมุย, Koh Samui, Symbol, ธรรมชาติ, ท้องถิ่น

Local, Nature, Transportation, วิถีชีวิต, มะพร้าว, สัญลักษณ์, เกาะสมุย, Koh Samui, Symbol, ธรรมชาติ, ท้องถิ่น

นั่งเขียน ชิล ชิล ที่สวนมะพร้าว แถวละไม, เกาะสมุย
Source: http://www.baanboostudio.com/
http://www.baanmoo.com/